Woonpark

 

Toelichting op conceptplan

 

Op deze website is de proefverkaveling te zien van november 2017. Ook is hier de presentatie van Vollmer & Partners te downloaden. Hieronder een korte toelichting op de kaarten en beelden. 

 

Aanleiding

Door de ontwikkelingen  in de zorg heeft Parnassia minder bedden nodig. Cliënten wonen zelfstandiger. Op Park Bloemendaal is daardoor ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Hier komen 250 tot 300 woningen. Daarvan is 30% sociale woningbouw met voor mensen die zijn toegewezen op de zorg van Parnassia, 10% voor particuliere opdrachtgevers (vrije kavels) en 60% koopwoningen. De opbrengst van de grondverkoop wordt gestoken in de zorg en moderne huisvesting. 

 

Proefverkaveling

De proefverkaveling is vrij gedetailleerd, om te kunnen zien hoeveel woningen er kunnen passen. De uiteindelijke indeling en aantallen kunnen afwijken. Vanaf de Oorberlaan gezien verschuiven de woonmilieus van blokken met eengezinswoningen naar tweekappers en uiteindelijk ruim opgezette, deels vrijstaande woningen. De bouwhoogte is waarschijnlijk twee bouwlagen met een kap. In drie appartementengebouwen komen sociale huurwoningen met zorgindicatie. Deze drie gebouwen liggen iets noordelijker, grenzend aan het gebied met de zorgvoorzieningen. De bouwhoogte sluit daar ook op aan: drie of vier bouwlagen plus kap. 

 

Groen

Uitgangspunt is een zeer groen woongebied met veel ruimte tussen de bebouwing. Waardevolle bomen en andere natuurwaarden worden zorgvuldig in kaart gebracht. De watergang krijgt natuurlijke oevers. De woningen worden volgens de nieuwste duurzaamheidseisen ontwikkeld en zijn gasloos. 

 

Autoverkeer 

De auto-ontsluiting van de meeste woningen vindt plaats via een nieuwe weg ten zuiden van de Harry Denisstraat (zie rode horizontale lijn op de verkeerskaart). Deze nieuwe weg gaat met een bocht omhoog zodat die ongeveer over de huidige Bertus de Harderweg komt te liggen, en uiteindelijk door naar de Oorberlaan. 

De auto-ontsluiting van de sociale woningbouw-appartementen gaat over de Parnassia-locatie, rechtstreeks naar de Monsterseweg. 

De gemeente stemt met buurgemeenten af wat het autoverkeer betekent voor de bestaande infrastructuur, omdat er meerdere woningbouwlocaties in de directe omgeving zijn. 

 

Parkeren

De parkeerplaatsen voor bewoners van Park Bloemendaal moeten een plek krijgen in Park Bloemendaal zelf, dus niet op de rest van de Parnassia-locatie. Ook moeten daar plekken komen voor bezoekersparkeren. 

 

Fietsverkeer

Het conceptplan gaat uit van een fietsverbinding met Vroondaal. Hetzij in het verlengde van de Bep Bakhuijsweg, hetzij meer naar het westen.