Nieuws

 

Verkeersonderzoek Goudappel Coffeng

Verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng heeft de verkeersverwachting voor gemotoriseerd verkeer in Woonzorgpark Bloemendaal onderzocht. De uitkomsten zijn op hoofdlijnen gepresenteerd op een bijeenkomst met de klankbordgroep op 3 juni 2020. Hieronder kunt u het volledige rapport downloaden. 

 

Download
Verkeersonderzoek 3-6-2020
rapport 005241.pdf
Adobe Acrobat document 3.8 MB

Klankbordgroep 3 juni 2020

Op 3 juni 2020 vond een bijeenkomst met de Klankbordgroep plaats. Het ging om een afgeslankte vorm vanwege de corona-beperkingen. De andere leden kregen wel nog circa twee weken de tijd om te reageren op de presentatie, het verkeersonderzoek en het verslag. Het verkeersonderzoek vindt u hierboven. De complete presentatie van deze avond vindt u hieronder. Het verslag is op 3 juli n.a.v. enkele vragen en aanvullingen nog eenmaal herzien. Die versie vindt u hieronder. 

Download
Verslag Klankbordgroep 3-6-2020
Verslag_Klankbordgroep_3_6_2020.pdf
Adobe Acrobat document 126.4 KB
Download
Presentatie klankbordgroep 3-6-2020
COMPLEET_Klankbordgroep_WZP_3-6-2020.pdf
Adobe Acrobat document 5.0 MB


Informatieavond 1 juli 2019

De plannen voor Park Bloemendaal zijn opnieuw tegen het licht gehouden en op een aantal onderdelen aangepast. Meer hierover is gegeven op een openbare informatieavond op 1 juli.

Download
Presentatie Bewonersavond 1-7-2019.pdf
Adobe Acrobat document 3.9 MB
Download
Verslag bew-avond 1-7-19 herzien 6sep.pd
Adobe Acrobat document 941.2 KB
Download
Ontsluitingsaltern_klankbgroep_24-06-201
Adobe Acrobat document 977.9 KB


Informatieavond 12 maart 2018:

terugkoppeling resultaten Klankbordgroep

In november 2017 vond een eerste informatieavond plaats over de herontwikkeling van Park Bloemendaal. Naar aanleiding van deze avond is er meer tijd genomen om het conceptplan nader te bespreken met omwonenden.

 

Dit gebeurde in een klankbordgroep, die tweemaal bijeen kwam: op 15 januari en op 5 februari j.l.

 

Op maandag 12 maart is tijdens een informatieavond een terugkoppeling van de resultaten uit de klankbordgroep gepresenteerd aan omwonenden van Park Bloemendaal. Parnassia Groep organiseerde deze avond in samenwerking met de gemeente Den Haag.

 

De presentatie en het verslag van de avond kunt u hieronder downloaden. Ook vindt u hier de presentatie van Aletta de Ruiter, secretaris van de Algemene Vereniging Natuurbehoud (AVN).

 


Download
Verslag Bewonersavond 12-3-18.pdf
Adobe Acrobat document 549.5 KB
Download
Presentatie Bewonersavond 12-3-18.pdf
Adobe Acrobat document 2.6 MB
Download
Presentatie AVN 12-3-18.pdf
Adobe Acrobat document 1.8 MB


Informatieavond 12 maart 

Parnassia Groep nodigt u graag uit voor een informatieavond op maandag 12 maart in de St. Franciscuskerk, Monsterseweg 75 te Den Haag. Inloop is om 19.00 uur, aanvang is 19.15 uur. Parnassia Groep organiseert deze avond in samenwerking met de gemeente Den Haag.

 

Mocht u met de auto komen, dan kunt u vlakbij de St. Franciscuskerk parkeren, zie parkeerlocaties hiernaast. 

 

Onder het kopje Woonpark op deze website vindt u enkele geactualiseerde plankaarten, ter voorbereiding op de bewonersavond. 

 

 

Het gaat om een compacte avond, met het volgende programma:

19.00 uur: Inloop/ontvangst

19.15 uur: Welkom, door gespreksleider Arjan Kaashoek van De Wijde Blik

19.15 uur: Terugkoppeling resultaten klankbordgroep en wat daarmee gedaan is. 

                         • Bep Bakhuijsweg (auto-ontsluiting of fietsroute)

                         • Parkeren (bestaande woonwijk)

                         • Verkeer (afstemming Westland)

                         • Groen

                         • Participatie

19.30 uur: Ruimte voor de belangrijkste vragen 

19.45 uur: Hierna kunt u onder het genot van een drankje de kaarten uit de presentatie gedetailleerder bekijken en eventueel

                 specifieke vragen stellen aan genoemde organisaties. 

20.30 uur: Einde

 


Klankbordgroep gestart 

Op 15 januari 2018 vond de eerste klankbordgroep plaats met bewoners en omwonenden van Park Bloemendaal, in het Oude Theehuis. Deze eerste bijeenkomst stond in het teken van inventariseren van alle vragen, zorgen en wensen van bewoners. Daarnaast lichtte de gemeente haar visie op het gebied toe. Een aantal bewoners presenteerde een kaart met alternatieve verkeersroutes. Naast verkeer en parkeren kwam ook met name groen aan de orde. Aanmelden voor de klankbordgroep is niet meer mogelijk, de bestaande groep komt in februari opnieuw bijeen. In maart volgt naar verwachting een brede bewonersavond waar alle bewoners en omwonenden welkom zijn.  

 

 


Voorlopige plannen gepresenteerd  

Op 27 november is aan bewoners en omwonenden de plannen voor Park Bloemendaal gepresenteerd. Het gaat om een stedenbouwkundige en landschappelijke verkenning: het komend jaar wordt gebruikt om de plannen concreet  te maken, met als belangrijke stap een onherroepelijk Bestemmingsplan. Als voorloper op het Bestemmingsplan stelt de gemeente de komende periode een zogeheten PlanUitwerkingsKader (PUK) op. Het verslag van de avond, de presentatie van Tom Bullens (Vollmer & Partners) en de doorlopende presentatie van de avond kunt u hieronder downloaden. Spoedig volgt meer informatie over hoe en wanneer bewoners kunnen meedenken over de stedenbouwkundige en landschappelijke verkenning. 

 

 

Download
Presentatie Park Bloemendaal
Presentatie bewonersavond.pdf
Adobe Acrobat document 1.6 MB
Download
Presentatie Tom Bullens
Presentatie Vollmer&Partners.pdf
Adobe Acrobat document 3.3 MB
Download
Verslag bewonersavond 27/11/2017
Verslag bewonersavond Park Bloemendaal 2
Adobe Acrobat document 686.9 KB


Informatieavond omwonenden

  

Omwonenden van Park Bloemendaal zijn van harte welkom op een informatieavond over de plannen op maandag 27 november om 19:00 uur in de St. Franciscuskerk op het terrein van Parnassia (Monsterseweg 93). Parnassia en haar vastgoedadviseur STAAT Bouwmanagement zullen de woningbouwplannen toelichten. De gemeente Den Haag zal  het proces toelichten rond de Nota van Uitgangspunten die de gemeente nu opstelt. U kunt zich aanmelden via info@parkbloemendaal.nl